USLUGE

VEDA GRUPE

PORESKI

rac

KNJ

FIN

RAČUNOVODSTVENE USLUGE


 

Osnovni set računovodstvenih usluga je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o računovodstvu i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

 • vođenje glavne knjige (finansijsko knjigovodstvo);
 • vođenje analitičkih knjiga:
 • robno-materijalno knjigovodstvo;
 • obračun proizvodnje po normativima i utrošcima
 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza;
 • sastavljanje završnog računa (finansijskog izveštaja) za preduzetnike, mikro i mala pravna lica;
 • sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica (privrednih društava, udruženja i sl.), kao i poreskog bilansa i poreske prijave preduzetnika;
 • zastupanje korisnika naših usluga pred nadležnim organima ;
 • finansijska analiza poslovanja – racio analiza finansijskih izveštaja;
 • mesečno izveštavanje na srpskom i engleskom jeziku s posebnim sadržajem i prema posebnim zahtevanim internim procedurama klijentata i sl.;

OBRAČUN SVIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA


 

 • obračun zarada i svih vrsta naknada zarada;
 • priprema naloga za isplatu ličnih primanja zaposlenima;
 • obezbeđivanje dokumentacije potrebne za sve vrste refundacija i ishodovanje rešenja od nadležnog organa;
 • obračun poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava (sastavljanje OD-O obrasca);
 • obračun dividende;
 • izrada i podnošenje PPDG-2R obrasca (godišnji porez na dohodak građana);
 • obračun svih ugovora van radnog odnosa (Ugovori o delu, dopunskom radu, autorski ugovori, ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju);
 • obračun zakupa nepokretnosti o pokretne imovine
 • obračun poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava (sastavljanje OD-O obrasca)

FINANSIJSKA OPERATIVA


 

Uz već navedenu prateću finansijsku operativu u okviru obračuna zarada i naknada zarada, vršimo i sledeće usluge iz domena finansijske operative:

 • kadrovska evidencija (izrada ugovora o radu, prijave, odjave, promene)
  gotovinsku dinarsku i deviznu operativu sa poslovnim bankama;
 • obračuni kamata po dužničko poverilačkim odnosima;
 • popunjavanje svih propisanih obrazaca u domenu devizne statistike i njihovo
 • podnošenje deviznoj statistici (DI-1, DI-2 i sl.);
 • obračuni putnih naloga u zemlji i inostranstvu;

OSTALE USLUGE


 

 • Osnivanja, promene i zatvaranja poreskih obveznika;
 • Poreski i finansijski konsalting;
 • Izrada i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu;
 • izrada pravilnika o računovodstvu i pravilnika o računovodstvenim politikama, normativnih akata i drugih pravilnika;
 • Izrada specifičnih dokumenata – Odluka, kao neophodne prateće dokumentacije za pravno i računovodstveno uobličavanje i artikulisanje tekućeg poslovanja u skladu sa relevantnim propisima;
 • Komunikacija sa revizorskim kompanijama i priprema dokumentacije korisnika naših usluga za potrebe revizije njihovih finansijskih izveštaja.

KONTAKT

Adresa:

Veda Group d.o.o. Beograd
Žička 7
11118 Beograd
Srbija

Telefoni:

+381 11 40 48 330
+381 11 40 48 332

E-mail:

office@vedagroup.co.rs

Radno vreme:

radnim danima 08-16h