Dobrodošli na internet prezentaciju preduzeća za računovodstvo, finansije i poreski konsalting Veda group doo.
Na ovim stranicama možete se upoznati sa kompanijom i uslugama koje pružamo.

VEDA GROUP d.o.o.

Preduzeće za računovodstvo, finansije i poreski konsalting “Veda Group” d.o.o. osnovano je 25.10.2007 godine kao sledbenik agencije “Veda”
koja je poslovala od 1994. godine. Naši klijenti su mikro i mala pravna lica, preduzetnici i udruženja građana.

CILJ, SVRHA I MISIJA SAVREMENE RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE

 

Računovodstvo je jedan od osnovnih elemenata svakog poslovanja, jer obezbeđuje kontrolu, stabilnost i odgovornost za finansijske vizije i mogućnosti kompanije.

Iako na prvi pogled može delovati kao monoton i rutinski posao, čiji je osnovni zadatak kreiranje finansijske retrospektive poslovanja, u stvarnosti računovodstvo je kompleksan, odgovoran, dinamičan i zanimljiv posao.

Računovodstvo igra vitalnu ulogu u vođenju poslovanja jer pomaže u praćenju prihoda i rashoda, omogućava usklađenost finansijske dokumentacije kompanije sa važećim zakonskim propisima. Zahvaljujući računovodstvenim izveštajima investitorima, menadžmentu i vladi su dostupne finansijske informacije od neprocenjivog značaja pri donošenju poslovnih odluka.

Eskterne računovodstvene usluge, pored samog knjigovodstva, podrazumevaju još mnogo toga (kadrovsku evidenciju, radne odnose, finansijsku operativu, analizu finansijskih izveštaja i sl), dok u svom modernom obliku računovodstvo sve više obuhvata i tzv. pravni deo – tumačenje i primenu zakonskih odredbi i kreiranje pratećih pravnih dokumenata.

Zbog svih prednosti koje korisnicima svojih usluga obezbeđuje računovodstvo ne treba posmatrati kao još jedan trošak, već kao dugoročnu investiciju koja će organizovati i unaprediti finansijski aspekat vašeg poslovanja. Turbulencije u poslovnom svetu su česte i nepredvidive, a računovodstvo je ruka sigurnosti koja vas vodi putem vrhunskih poslovnih rezultata.

Veda Group, računovodstvena agencija sa dugom tradicijom poslovanja, tu je da podrži vašu poslovnu viziju i da vam na profesionalan način pomogne da savladate brojne izazove koji se mogu javiti na vašem poslovnom putu.

USLUGE VEDA GRUPE

RAČUNOVODSTVENE
USLUGE

Računovodstvo je proces sistematskog i detaljnog evidentiranja svih finansijskih transakcija preduzeća i igra značajnu ulogu u donošenju poslovnih odluka i ostvarivanju vizija vaše kompanije.

Pročitaj više…

IZRADA I PODNOŠENJE GODIŠNJEG ZAVRŠNOG RAČUNA

Obavezu izrade i podnošenja godišnjeg završnog računa, finansijskog izveštaja koji prikazuje poslovanje firme u kalendarskoj godini, imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva.

Pročitaj više…

OBRAČUN ZARADA
(PLATA)

Osetljivo pitanje kao što je obračun zarada zaposlenih poželjno je prepustiti stručnim licima, koji se služe sofisticiranim softverima za obračun, koji ne ostavljaju mogućnost za greške.

Pročitaj više…

E FAKTURE
Izrada, slanje i prijem

Izrada i slanje elektronskih faktura regulisani su Zakonom o elektronskom fakturisanju, za subjekte iz privatnog i javnog sektora, sa različitim datumima početka primene.

Pročitaj više…

PORESKO
SAVETOVANJE

Vođenje preduzeća je kompleksan zadatak, sa brojnim izazovima, a poreske regulative su jedan od njih – realnost sa kojom sva preduzeća moraju da se nose. Poreska politika preduzeća mora biti…

Pročitaj više…

OSNIVANJE, PROMENE
I ZATVARANJE FIRME

Ako ste odlučili da postanete samostalni preduzetnik, u našim krajevima popularno nazvan i “sam svoj gazda” prvi korak koji vas očekuje na tom putu je osnivanje i registracija firme.

Pročitaj više…

NAŠE PREDNOSTI

Zašto odabrati nas?

– POSLOVNI USPEH ZAHTEVA STRATEGIJU!

Veda Group za Vas završava sve računovodstvene, knjigovodstvene i administrativne poslove, omogućavajući vam da se bezbrižno posvetite razvoju vaših poslovnih planova.

Negujemo personalni pristup prema svakom našem klijentu i uvek smo dostupni da pružimo odgovor na sva vaša pitanja i nedoumice..

– KVALITETNIM RADOM TEŽIMO STVARANJU TRAJNIH VREDNOSTI!

Brigom za svakog pojedinačnog klijenta stvaramo trajno partnerstvo, prožeto uzajamnim poverenjem. Posebnu pažnju poklanjamo svakom korisniku naših usluga, tako da klijent ima sasvim jasan osećaj da se nalazi na mestu na kome se neko stara o njegovoj firmi, gde će uz puno uvažavanja dobiti stručnu i profesionalnu uslugu i pomoć.

Budno pratimo sve inovacije u oblasti računovodstva i opremljeni smo najmodernijim računarskim komponentama koje osiguravaju brz i pouzdan unos podataka, izradu raznih vrsta izveštaja i sigurno arhiviranje vaše dokumentacije. Posetite nas na našoj adresi, u Žičkoj ulici broj 7 i uverite se u profesionalnost i pouzdanost našeg osoblja i usluga koje pružamo.

– KOJE PREDNOSTI VAM DONOSE PROFESIONALNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE?

Malo je oblasti koje, kao računovodstvo, zahtevaju jedinstvenu kombinaciju umeća i znanja – evidentiranja, klasifikacije, analiziranja i sumiranja finansijskih transakcija na svrsishodan način, odgovorno, pouzdano i tačno.

Kada obim poslovanja preduzeća počne aktivno da se povećava, vlasnici i menadžerski timovi su primorani da žongliraju više uloga, a nijednoj ne mogu da se posvete u potpunosti.

Umesto da dodajete finansijske i računovodstvene obaveze u već prepune dnevne rasporede, angažovanje profesionalne računovodstvene agencije, kakva je Veda group, omogućiće vam da se fokusirate na vaše najvažnije zadatke.

Oslobodićete se stresa, jer računovodstvo kompleksno i komplikovano, i zahteva znanje, praksu i iskustvo. Omogućićete zaposlenima da se posvete zadacima u kojima mogu da ispolje svoj maksimalni potencijal. Postići ćete vaše poslovne ciljeve – uz dodatno vreme i resurse koje ćete imati na raspolaganju, vaši ciljevi će postati dostižniji.

Pored pomenutih, evo najvažnijih prednosti koje profesionalno računovodstvo donosi:

  • Uredno vođenje i održavanje poslovnih knjiga u cilju efikasnog praćenja poslovnih transakcija.
  • Sastavljanje transparentnih i konciznih finansijskih izveštaja koji vam pokazuju u kojoj etapi razvoja se nalazi vaš biznis.
  • Analiza i poređenje postignutih rezultata u cilju unapređenja budućnosti poslovanja.
  • Lakše donošenje poslovnih odluka zahvaljujući jasnim informacijama o finansijskom stanju i mogućnostima u pogledu narednih koraka koje ćete preduzeti.
  • Efikasno raspolaganje finansijskim resursima i mogućnost značajnih ušteda.
  • Efektivno poresko savetovanje i praćenje poreskih regulativa kako biste razvili poresku strategiju efikasnu za vaše poslovanje.
  • Podrška i odgovornost prilikom poreskih inspekcija i kontrola.
  • Pružanje potrebnih informacije povezanim licima.
  • Minimalizovana mogućnost grešaka zahvaljući ekspertima u oblasti finansija.

Na kraju, cilj korišćenja računovodstvenih usluga je da ojačate poslovanje i kreirate efikasnu strategiju za dostizanje sledećeg nivoa poslovnog uspeha.

VEDA GROUP TIM

Galerija slika

KONTAKT

Adresa:

Veda Group d.o.o. Beograd
Žička 7
11118 Beograd
Srbija

Telefoni:

+381 11 40 48 330
+381 11 40 48 332

E-mail:

office@vedagroup.co.rs

Radno vreme:

radnim danima 08-16h