VEDA GROUP d.o.o.

O nama

 

Preduzeće za računovodstvo, finansije i poreski konsalting “Veda Group” d.o.o. osnovano je 25.10.2007 godine kao sledbenik agencije “Veda”
koja je poslovala od 1994. godine. Naši klijenti su mikro i mala pravna lica, preduzetnici i udruženja građana.

CILJ, SVRHA I MISIJA SAVREMENE RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE

Računovodstvo je jedna od najbitnijih funkcija u svakoj kompaniji. Zadatak računovodstva je da evidentira i zabeleži svaku dokumentovanu poslovnu promenu. Iako se na prvi pogled čini da je to možda jedan tehnički i rutinski posao, stvarnost je sasvim drugačija. Računovodstvo je mnogo više od prostog tehničkog servisa, od puke hronike poslovnih događaja jedne kompanije. Ono je desna ruka menadžmentu kompanije u donošenju pravih poslovnih odluka, snabdevajući ih čitavim spektrom informacija, a u svrhu postizanja optimalnog kompromisa u smislu da te odluke budu što više u interesu kompanije, a opet ne u suprotnosti sa relevantnim zakonskim propisima.

Eskterne računovodstvene usluge obuhvataju pored samog knjigovodstva još mnogo toga (kadrovsku evidenciju, radne odnose, finansijsku operativu, analizu finansijskih izveštaja i sl.), a u svom modernom obliku sve više zahvataju i tzv. pravni deo (tumačenje i interpretaciju propisa, kreiranje pratećih pravnih dokumenata i sl.).

Zbog svega navedenog menadžment jedne moderne kompanije sve više shvata ovu funkciju na pravilan način, da to nije “trošak”, pogotovo da nije “nužno zlo” jedne firme, već njena dugoročna pametna investicija, njen veoma snažan saveznik na putu ka ostvarenju što boljih poslovnih rezultata u konstantno turbulentnom privrednom okruženju.

Upravo s tom misijom je i VEDA GROUP tu za Vas, da Vam na stručan i profesionalan način pomogne da efikasno savladate mnoge prepreke na tom često trnovitom putu.

KONTAKT

Adresa:

Veda Group d.o.o. Beograd
Žička 7
11118 Beograd
Srbija

Telefoni:

+381 11 40 48 330
+381 11 40 48 332

E-mail:

office@vedagroup.co.rs

Radno vreme:

radnim danima 08-16h