Osnivanje, promene i zatvaranje firme

Ako ste odlučili da postanete samostalni preduzetnik, u našim krajevima popularno nazvan i “sam svoj gazda” prvi korak koji vas očekuje na tom putu je osnivanje i registracija firme.

Ukoliko niste sigurni koji je oblik pravne forme privrednog subjekta odgovarajući za delatnost vaše buduće firme, i kako oblik pravne forme utiče na sistem oporezivanja, stručni tim agencije Veda Group će vam pomoći da odlučite da li treba da se registrujete kao preduzetnik, društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarsko društvo ili udruženje građana.

Nakon odabira pravne forme privredni subjekat se upisuje u privredni registar podnošenjem pravilno popunjene registracione prijave Agenciji za Privredne registre. Ukoliko je prijava nepotpuna ili nepravilno popunjena, APR je odbacuje, a postupak podnošenje se ponavlja.

Pomažemo vam i oko koraka koji prethode otvaranju firme: izboru naziva firme, šifre delatnosti, odluci o fizičkoj/virtuelnoj adresi firme i pripremi osnivačkog akta.

U sklopu usluge osnivanja firme podnosimo sve propisane poreske prijave, prijavljujemo vas za komunalnu i EKo taksu. vršimo upis u Registar stvarnih vlasnika i pomažemo vam pri popunjavanju obrazaca za otvaranje računa u banci. Pružamo potrebnu podršku i nakon registracije u svim računovodstvenim i knjigovodstvenim segmentima poslovanja, kao i u slučaju promene pravne forme ili zatvaranja poreskih obveznika.

Uslugu osnivanja, promene pravnog statusa i zatvaranja firme vršimo za stanovnike Republike Srbije, kao i za nerezidente (strana lica).