Poresko savetovanje

Vođenje preduzeća je kompleksan zadatak, sa brojnim izazovima, a poreske regulative su jedan od njih – realnost sa kojom sva preduzeća moraju da se nose. Poreska politika preduzeća mora biti detaljno isplanirana od strane stručnjaka, kako bi omogućila minimiziranje poreskih obaveza i eliminisanje poreskih rizika, koji sa sobom povlače ozbiljne posledice.

Problemi sa porezima se mogu javiti u svakoj oblasti vašeg poslovanja, zato Veda Group uz računovodstvene i knjigovodstvene usluge za vas vrši i poreski konsalting za pravna lica. Obzirom da ne postoje dva identična obrasca poslovanja, svakom klijentu pristupamo individualno i kreiramo jedinstvenu, personalizovanu poresku strategiju, imajući na umu vašu dobrobit i poštovanje svih aktuelnih propisa i Zakona.

Bolje da vas iznenadimo mi, nego poreska inspekcija!

 

Usluge poreskog savetovanja odnose se na sledeće oblasti:

  • Porez na dodatu vrednost (PDV)
  • Porez na dobit pravnih lica
  • Porez na prihode od samostalnih delatnosti
  • Porez na dohodak građana
  • Porez na kapitalnu dobit
  • Porez na prihod od kapitala
  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • Aktuelni poreski podsticaji

Stručni tim Veda group knjigovodstvene agencije prati i prilagođava vaše poslovanje poreskim odredbama svakog meseca, stojeći vam na raspolaganju u svakom momentu za poresko savetovanje i komunikaciju sa organima Poreske uprave. Cena poreskog savetovanja zavisi od delatnosti kao i samog procesa trajanja projekta. Pozovite nas da zakažete sastanak.