Ostale usluge

Ostale usluge iz naše ponude uključuju:

  • Izrada studije o transfernim cenama.
  • Izdavanje boravišnih i radnih dozvola za strance
  • Izrada i podnošenje poreske prijave za porez na imovinu;
  • Registracija prijave/odjave i promene radnika u centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
  • Izrada pravilnika o računovodstvu i pravilnika o računovodstvenim politikama, normativnih akata i drugih pravilnika;
  • Izrada specifičnih dokumenata – Odluka, kao neophodne prateće dokumentacije za pravno i računovodstveno uobličavanje i artikulisanje tekućeg poslovanja u skladu sa relevantnim propisima;
  • Komunikacija sa revizorskim kompanijama i priprema dokumentacije korisnika naših usluga za potrebe revizije njihovih finansijskih izveštaja.
  • Priprema dokumentacije i upis staža u PIO fondu
  • Sravnjivanje stanja analitičkih kartica Poreske uprave uz podnošenje zahteva za povraćaj ili preknjižavanje
  • Jednokratna usluga za paušalce: preuzimanje poreskih rešenja iz poreskog sandučeta i provera upita stanja u smislu evidentiranih zaduženja i uplata